SEBIA – HYDRASYS 2 SCANFOCUSING

The compact system for all your agarose gels

 • Hệ thống nhỏ gọn cho tất cả điện di trên thạch agarose
  Cung cấp các giải pháp phân tích cho mức hiệu suất cao nhất, phù hợp với các yêu cầu chẩn đoán lâm sàng
 • Thích hợp với mọi quy trình làm việc
  Lượng nạp thấp, trung bình và cao
 • Danh mục đa dạng các xét nghiệm
  Proteins
  Cố định miễn dịch
  Hemoglobin
  Iso-enzymes, β2 Transferrin
  LDL/HDL Cholesterol, Lipoproteins
  von Willebrand
  Các yếu tố đa phân**
  Miễn dịch đẳng điện: CSF, A1AT